Återkallade produkter från Novo

Novo Nordisk återkallar cylinderampullhållare som används för två insulinpennor.

Novo Nordisk upprepar nu informationen som kommunicerades i juli 2017, kring cylinderampullhållare som kan spricka eller gå sönder om hållaren exponeras för vissa kemikalier som till exempel rengöringsmedel. Det rör sig om ett mindre antal batcher av NovoPen® Echo® och NovoPen® 5 som används för insulinbehandling av personer med diabetes.

Information finns på Läkemedelsverkets hemsida:
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso—sjukvard/Medicinteknisk-sakerhetsinformation/fran-tillverkare/FSN20161/Engangsprodukter–NovoPen-Echo-och-NovoPen-5–Novo-Nordisk-AS/

Novo Nordisk uppmanar personer som använder någon av de påverkade batcherna att byta ut cylinderampullhållaren då den kan vara skadad, eller kan skadas framöver om den inte byts ut. Hur detta går till finns information om längre ner, tillsammans med en lista på aktuella batchnummer (Tabell 1-2).

Användning av injektionspenna med en sprucken/skadad cylinderampullhållare kan resultera i att injektionspennan ger en lägre dos insulin än vad som är avsett, vilket kan leda till för högt blodsocker. Risken för högt blodsocker vid användning av en injektionspenna med en påverkad cylinderampullhållare är bedömd till mindre än 0,1 %.

För mer information
www.novonordisk.se
Kundtjänst: 020-98 18 10