Om

Alingsås diabetesförening m.o. är en lokalförening inom Diabetes Sverige.

Diabetes Sverige – en vän i vardagen, arbetar med lokal och länsföreningar i hela Sverige, där det ännu inte finns en lokalförening kan man ansluta sig direkt till riksorganisationen.

Organisationen är en ideell handikapporganisation vars ändamål är att tillvarata människor med diabetes och deras närståendes intressen. Alla som vill eller är intresserad av diabetes är välkomna som medlemmar.

Organisationen skall verka för ett bättre liv med diabetes. Vi skall dessutom sprida kunskap och information om hur det är att leva med diabetes och dess konsekvenser.

Organisationen skall också förmedla forskningsrön till medlemmar och stödja vetenskaplig forskning.

Alingsås lokalförening arbetar på olika sätt dels genom direkt information genom nyhetsbrev och hemsidan till våra medlemmar och dels genom öppna informationsträffar där vi vill visa på olika alternativ.

Vi har god kontakt med olika företag som gärna kommer till oss och berättar om nya rön och vi följer noga de trender som finns inom diabetesområdet. Vi ger inga medicinska råd, det ansvarar vården för, men genom att visa olika alternativ uppmuntrar vi våra medlemmar och intresserade till aktiva val utifrån den information de får.

Föreningen har regelbunden kontakt med presidiet i Hälso och Sjukvårdsnämnden inom vårt område. Under dessa dialogmöten får vi information om hur vårdens resurser används och vi för fram vad vill att de skall prioritera.
Alla våra vårdcentraler och sjukhus inom vårt område arbetar enligt de nationella riktlinjerna för diabetes. Men vi måste ständigt följa det som händer och därför är det viktigt med bra kontakter.

Alingsås diabetesförening arbetar ideellt (inga arvoden) styrelsen inbjuder medlemmar och intresserade till informationsmöten om diabetes, kost och specifika frågor.

Under de senaste åren har intresset för kostens betydelse ökat och därför har vi haft särskilda träffar om just kost och intresset är stort. Många har prövat andra metoder än tallriksmodellen och funnit att det fungerat bra. Föreningen vill gärna visa på alternativ och sedan får individen bestämma.

Föreningen erbjuder också motionsaktiviter, studiecirklar m.m.
Inom föreningen finns det barn/ungdomsansvariga som ordnar aktiviter för de yngre/äldre barnen med familjer.

Vi hälsar alla välkomna som vill arbeta med dessa frågor, vi behöver många medlemmar då vi ofta får förfrågningar från olika håll om vi vill komma och ge information om hur det är att leva med diabetes.
Alla våra medlemmar får en tidning som utkommer med 5 nummer per år och rundbrev med program.

Medlemskapet kostar 250 kronor per år det vill säga 70 öre per dag varför inte bli medlem direkt.
Anmäl dig här på www.alingsasdf.org.