Styrelsen

Här följer en presentation av föreningens styrelse.

carita

Carita Henriksson, Ordförande

Carita försöker bevaka de sociala frågorna, vårdbidrag, försäkring, körkort m.m. Hon försöker också att vara en stimulerande faktor till övriga ledamöter så att vårt team arbetar framåt.


kjell

Kjell Åkerman, Vice ordförande

Övriga ansvarsområden: Kontaktombud
Kjell är framför allt intresserad av vården och är vår representant i arbetsgruppen Diabetes i SÄS (Södra Älvsborgs Sjukhus), där träffas regelbundet och diskuterar förändringar och förbättringar i lasarettsvården som vi i styrelsen sedan diskuterar innan beslut tas.


Carin Östh

Carin Östh, Kassör

Övriga ansvarsområden: Medlemsansvarig

Carin är kassör och medlemsansvarig sköter vårt medlemsregister. Hon är speciellt intresserad av barn och ungdomsfrågor eftersom hon är förälder till en dotter och en tonårspojk med diabetes.


Torbjörn Gustafsson, Sekreterare

Maria Hedin, Barn och Ungdomsaktiviteter

Mariette Löfgren, Barn och Ungdomsaktiviteter

Maria Ivanow, Suppleant