Förändringar för personer med diabetes

I oktober 2012 beslutade Regionfullmäktige att lager- och distribution av diabeteshjälpmedel och stomiprodukter ska ske i Västra Götalandsregionens egen regi, i projektform under tre år. Diabeteshjälpmedel kommer att levereras till ett valt utlämningsställe där de hämtas istället för, som tidigare, Apotek.Från 30 september 2013 kommer Västra Götalandsregionen överta distributionen av hjälpmedel för personer med diabetes.

De diabeteshjälpmedel vi tidigare fått utskrivna av sköterskan på vita hjälpmedelskort, kommer att levereras från Skövdedepån. Hjälpmedlen levereras till dig via ett utlämningsställe som du valt (t.ex en butik eller liknande i din närhet) alternativt hem till din bostad istället för att du hämtar dem på apotek. När produkterna finns att hämta på utlämningsstället får du ett SMS-meddelande i din mobiltelefon eller ett brev. Insulin och övriga läkemedel hämtar du som tidigare på apotek.

Di vänder dig som vanligt till din diabetessköterska när du behöver få hjälpmedel utskrivna. Sköterskan skriver ut ett förskrivningskvitto på dina hjälpmedel som lämnas eller skickas hem till dig. På det finns all den information du behöver för att kunna kontakta Skövdedepån för leverans. Ett så kallat E-recept ligger sedan där och väntar tills det aktiveras för nästa leverans. När du gjort ett uttag/beställning levereras dina produkter inom fem arbetsdagar.

Har du uttag kvar på hjälpmedelskortet kan man hämta ut dem tills det är slut.

Distributionen av produkterna är kostnadsfri för patienten.

För att behålla integriteten skall alla paket som skickas från distributörerna vara neutrala/blanka.

Förändringarna gäller personer som är folkbokförda i Västra Götaland och behöver diabeteshjälpmedel. Det gäller också de som har sina hjälpmedel förskrivna via dosexpedierade ApoDos-läkemedel.

Mer information finns på CLP:s hemsida: http://www.vgregion.se/clp