OBS! Ny datum ”Sitt- och stågympa”

Vill bara göra alla uppmärksamma på att på vårens program så står det att nästkommande aktivitet med Inger Hedin, från HjärtLung i Alingsås, är måndagen den 20 mars.

Detta har fått ändrats till
TISDAGEN 21 MARS, klockan 11:00.
(Anmälan senast fredagen den 17 mars)