Storstockholms Diabetesförening slopar möjligheten att bara bli medlem lokalt!

Vid Svenska Diabetesförbundets ordförandekonferens i höstas diskuterades frågan huruvida Stor Stockholms Diabetesförening skulle uteslutas ur förbundet p g a att alla medlemmar i föreningen inte betalar avgiften till Diabetesförbundet utan bara är medlemmar lokalt.

Carita Henriksson, ordförande i vår förening, argumenterade starkt emot en uteslutning.

– Enligt min mening kan inte förbundet utesluta sin största lokalförening,  man måste prata ordentligt med varandra för att hitta en lösning. Nu har Stor-Stockholm tagit ett stort steg i rätt riktning, säger hon.

Alingsås Diabetesförening har nominerat Larserik Johansson till ny förbundsordförande i Diabetesförbundet. Han är medlem i både Alingsås och Stor-Stockholms diabetesförening och rapporterar här från årsmötet i Stockholms-föreningen som han deltog i.

Storstockholms Diabetesförening slopar möjligheten att bara bli medlem lokalt!

Storstockholms Diabetesförening (SSDF) slopar möjligheten för nya medlemmar att enbart ansluta sig lokalt. De som redan är medlemmar i föreningen, men bara lokalt, ska få behålla den möjligheten. Föreningen ska dock verka för att dessa medlemmar också betalar förbundsavgiften till Svenska Diabetesförbundet.

– Där hoppas vi även få hjälp av förbundsordförande Margareta Nilsson – t ex genom ett öppet brev till medlemmarna, i vår tidning Leva – att motivera våra lokalanslutna medlemmar att betala in förbundsavgiften, säger SSDF:s ordförande Inge-Britt Lundin.

Beslutet fattades på SSDF:s årsmöte den 23 april på förslag av föreningens stadgekommitté genom Stig Berge.

Enligt min mening kan inte förbundet utesluta sin största lokalförening,  man måste prata ordentligt med varandra för att hitta en lösning. Nu har Stor-Stockholm tagit ett stort steg i rätt riktning.

Som ett bevis på att SSDF verkligen menar allvar med att verka för att alla lokalanslutna medlemmarna även betalar förbundsavgiften är SSDF villig att årligen betala tio procent av förbundsavgiften för de medlemmar som inte betalar.

– Ja, det sätter press på oss själva att verkligen arbeta för att alla lokalanslutna medlemmar ska betala in förbundsavgiften, säger Inge-Britt Lundin. Vi har ju inte en lysande ekonomi direkt, så pressen på oss blir stor.

Stockholmsföreningen hoppas nu att frågan en gång för alla är löst och slipper bli en fråga på Riksstämman i oktober.

– Vi träffar representanter för förbundsstyrelsen, bl a Margareta Nilsson, den 4 maj och då hoppas jag vi blir överens och kan lägga den här frågan bakom oss.

– Vi har mycket viktigare saker att lägga vår energi på i en nära framtid. T ex de nationella riktlinjerna och dessutom noggrant bevaka att inte lågkonjunkturen blir rena katastrofen för diabetesvården i Stockholm och i Sverige, avslutar Inge-Britt Lundin.