Thomas Magnusson nu förbundsordförande för DiOS

Vid DiOS kongress i helgen valdes Thomas Magnusson, kommunal- och landstingspolitiker, från Solna, till ny förbundsordförande. DiOS är ett av de två rikstäckande förbund som finns i Sverige för personer med diabetes och deras anhöriga.

Förutom val av ny förbundsordförande lade DiOS även en handlingsplan för det kommande året. Den omfattar bland annat stöd för ett Center of Excellence, CoE, inom diabetes och för PLM 3.0, en digital plattform som blir ett viktigt verktyg i att göra personer med diabetes mer delaktiga i sin sjukdom.

– Vårt mål är att förbättra vardagen för personer med diabetes. CoE är ett led i detta. Att bättre kunna samla och ta tillvara på den kompetens vi har kring diabetes är oerhört viktigt. Sverige ligger efter, internationellt sett. Vi måste ta ett bättre och mer samlat grepp om diabetes, både vad gäller forskning, behandling, utveckling och delaktighet. Diabetes är en vanlig sjukdom i dag och tyvärr även dess följdsjukdomar, som hjärtinfarkter, amputationer och njurproblem. Ändå görs inte tillräckligt för att öka delaktigheten bland personer med diabetes. Det går inte heller tillräckligt fort att som patient få tillgång till de nya behandlingar som lanseras. Så kan vi inte ha det längre, säger Thomas Magnusson.

Thomas Magnusson har själv diabetes sedan 2006, vilket bidragit till viljan att engagera sig i frågorna kring diabetes.

– Jag sköter mina bankärenden via mobiltelefonen och har direkt tillgång till det mesta via datorn, men när det gäller min sjukdom måste jag vänta tre veckor på ett brev via vanlig post från min läkare med de senaste provresultaten. Det är inte lätt att engagera sig i sin sjukdom när man inte får den överblick man behöver och då ökar genast risken för följdsjukdomar. Dagens teknik har kommit långt. Vi borde dra större nytta av det, även när det gäller vården. Därför stödjer DiOS också den digitala plattformen PLM 3.0 som nu utvecklas. PLM 3.0 blir ett verktyg där personer med diabetes både kan få kunskap och själva bidra med information om sin sjukdom. Diabetes handlar i mycket hög grad om egenvård. Med bättre överblick och mer information kommer delaktigheten och möjligheten att själv påverka sin vardag med diabetes att öka, säger Thomas Magnusson.

Bild: DiOS nya förbundsstyrelse
DiOS nya förbundsstyrelse

Till styrelsen valdes även Gunnar Henriksson – Alingsås, Karin Jansson – Tierp, Bo Holmberg – Stockholm, Björn Hammarsköld – Mora, Miriam Mattsson – Ronneby, Anna-Carin Wallin – Stockholm, Jonny Östh – Alingsås, Marianne Persson – Stockholm samt Göran Carlander – Karlskrona.

Thomas Magnusson efterträder Anders Lönnberg som sedan tidigare utsetts till regeringens nationelle samordnare för Life Science.