Vi kräver en fungerande diabetesvård

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 2012-01-24

Vi kräver en fungerande diabetesvård

I går kom Socialstyrelsens utvärdering av diabetesvården 2011. Det visar sig att bristande rutiner ligger till grund för att fler diabetiker drabbas av komplikationer, bland annat fotamputation och njurskador.

Det är häpnadsväckande, anser Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS, och Alingsås Diabetesförening, med tanke på att Diabetesriktlinjerna 2010 togs fram för att man skulle få en bättre strukturerad diabetesvård, baserad på evidens, det vill säga på vetenskaplig grund.

− Man blir mörkrädd när avsaknaden av rutiner för att följa upp personer med diabetes leder till för sen upptäckt av komplikationer, som till exempel fotamputationer. Det innebär ju skyhöga kostnader för samhället och ett stort lidande för de individer som drabbas, säger Anders Lönnberg, vice ordförande och intressepolitisk talesman i DiOS.

Kombinationen bristande rutiner och ökande HbA1c är en tidsinställd bomb

Dessutom ökar andelen personer med diabetes med farligt höga blodsockervärden (HbA1c), konstaterar Socialstyrelsen.

− Kombinationen bristande rutiner och ökande HbA1c är en tidsinställd bomb, säger Anders Lönnberg, DiOS.

För att komma åt ökande blodsockervärden krävs mer än bara bättre rutiner inom vården. Det är dags att evidensbasera grupputbildningar så att vi vet vilka utbildningar och stöd som fungerar, anser DiOS och SSDF.

− Varje person med diabetes måste få de verktyg just han eller hon behöver för att klara sin vardag. Att lära sig att förstå vad som påverkar ens blodsocker och få verktyg för att göra något åt det, är livsviktigt och kräver mycket av alla med diabetes men också av vården, säger Bo Holmberg, ordförande i SSDF.

Beslutsfattarna måste också se till att det finns möjligheter till längre och tätare patientbesök när behovet finns. Dagens ersättningssystem är för rigida, anser DiOS och SSDF.

− Vi får inte glömma bort att varje person med diabetes är en individ som behöver och har rätt till sin individuella behandling av just sin diabetes säger Bo Holmberg.

Kontakt: Anders Lönnberg, Diabetesorganisationen i Sverige, mobil 070-99 98 111

PRESSMEDDELANDE                       Stockholm 2012-01-24

Vi kräver en fungerande diabetesvård

I går kom Socialstyrelsens utvärdering av diabetesvården 2011. Det visar sig att bristande rutiner ligger till grund för att fler diabetiker drabbas av komplikationer, bland annat fotamputation och njurskador.

Det är häpnadsväckande, anser Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS, och Storstockholms Diabetesförening, SSDF, med tanke på att Diabetesriktlinjerna 2010 togs fram för att man skulle få en bättre strukturerad diabetesvård, baserad på evidens, det vill säga på vetenskaplig grund.

− Man blir mörkrädd när avsaknaden av rutiner för att följa upp personer med diabetes leder till för sen upptäckt av komplikationer, som till exempel fotamputationer. Det innebär ju skyhöga kostnader för samhället och ett stort lidande för de individer som drabbas, säger Anders Lönnberg, vice ordförande och intressepolitisk talesman i DiOS.

Dessutom ökar andelen personer med diabetes med farligt höga blodsockervärden (HbA1c), konstaterar Socialstyrelsen.

− Kombinationen bristande rutiner och ökande HbA1c är en tidsinställd bomb, säger Anders Lönnberg, DiOS.

För att komma åt ökande blodsockervärden krävs mer än bara bättre rutiner inom vården. Det är dags att evidensbasera grupputbildningar så att vi vet vilka utbildningar och stöd som fungerar, anser DiOS och SSDF.

− Varje person med diabetes måste få de verktyg just han eller hon behöver för att klara sin vardag. Att lära sig att förstå vad som påverkar ens blodsocker och få verktyg för att göra något åt det, är livsviktigt och kräver mycket av alla med diabetes men också av vården, säger Bo Holmberg, ordförande i SSDF.

Beslutsfattarna måste också se till att det finns möjligheter till längre och tätare patientbesök när behovet finns. Dagens ersättningssystem är för rigida, anser DiOS och SSDF.

− Vi får inte glömma bort att varje person med diabetes är en individ som behöver och har rätt till sin individuella behandling av just sin diabetes säger Bo Holmberg.

Kontakt: Anders Lönnberg, Diabetesorganisationen i Sverige, mobil 070-99 98 111