Alingsås Diabetesförening JO-anmäler TLV

Alingsås diabetesförening bryr sig om medlemmarna och därför bevakar vi de förändringar som sker i samhället. Vår moderorganisation DiOS, Diabetesorganisationen i Sverige hjälper oss i detta viktiga arbete.

Under förra året var vi med och tog fram en patientutbildning för typ 2 diabetiker. Under den kommande hösten erbjuder vi en studiecirkel i samma ämne och vi kommer den 12 november att ha en utbildningsdag om Diabetes.

Under sommaren har vi sett att TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket), de som beslutar om läkemedel och förbrukningsartiklar för diabetikerna har gjort förändringar som berör våra medlemmar. Eftersom vi vill värna om våra medlemmars möjligheter till bra egenvård reagerar vi med att göra en JO-anmälan.

Det hjälpmedel som man nu vill dra in används mest av yngre diabetiker, en sk sensor för regelbunden blodsockermätning. För oss i föreningen är det viktigt att våra barn och ungdomar får möjlighet att sköta sin diabetes på bästa möjliga sätt för att undvika kostnader i framtiden. Alla sådana besparingar kostar såväl enskild som samhället längre fram i livet.

Hela JO-anmälan som pdf-fil hittar du om du trycker på denna rad.