Årsmöte 2019

Alingsås diabetesförening hade den 6 mars sitt årsmöte.

Föreningen avtackade sin ordförande Carita Henriksson som verkat i föreningen sedan 1983. Till ny ordförande valdes Kjell Åkerman som under många år varit v.ordf. Föreningen föräldrarepresentanter Maria Hedin och Mariette Löfgren lämnade över stafett pinnen till Andrea Reich som önskades välkommen till styrelsen. Frankie Lindholm och Elisabeth Wallenberg hälsades också välkommen till styrelsen.

Avgående ordförande tackade alla för det förtroende hon upplevt i föreningen och alla de goda vänner hon fått genom åren. Samtidigt önskade hon föreningen och dess styrelse lycka till i det framtida arbetet.

Carin och Johnny Östh hade som vanligt ordnat med ett trevligt samkväm efter årsmötet som alla njöt av.