Ingen garanti för läkemedel

Socialminister Lars Engqvist tänker inte vidta några speciella åtgärder för att kroniskt sjuka ska garanteras mediciner i landsting med kärv ekonomi. I en tidigare nyhet från Nyhetsbyrån ikapp kunde man läsa att landstinget i Östergötland är återhållsamt med att skriva ut dyra mediciner för reumatiker och för patienter med hepatit C och B. Marie Wahlgren … Läs mer Ingen garanti för läkemedel

Landsting sparar in på dyr bra medicin

Martin Magnusson, chef för Medicincentrum i Linköping, har beslutat att begränsa förskrivningen av ett reumatiskt läkemedel för att spara pengar.Magnusson motiverar beslutet med att rätten till läkemedel måste vägas mot alla andra behov i vården. Medicincentrum får inte budgeten att gå ihop. En orsak är kraftigt stigande kostnader för nya dyra läkemedel. För att klara … Läs mer Landsting sparar in på dyr bra medicin

Viagra subventioneras inte

Potensmedlet Viagra ska inte subventioneras. Det har en oenig Läkemedelsförmånsnämnd bestämt. Åtta av Läkemedelsförmånsnämndens elva ledamöter tycker att Viagra inte är tillräckligt kostnadseffektivt. Med det menas att statens kostnad för läkemedlet inte står i rimlig proportion till vad samhället får tillbaka i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet för patienterna.Det som komplicerar saken är att nämnden … Läs mer Viagra subventioneras inte

Kärvare tider för många förbund

Nedgången på börsen påverkar handikapprörelsen. En del organisationer tvingas minska personalstyrkan och verksamheten. Det visar en rundringning som Nyhetsbyrån ikapp har gjort. I höstas gick Reumatikerförbundet ut med att man måste säga upp personal. Nu är Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, i en liknande situation. Minst fem heltidstjänster ska försvinna. Personalchef Margareta Hahne berättar att det … Läs mer Kärvare tider för många förbund

Diabetiker höll årsmöte

Alingsås Diabetesförening med omnejd, höll förra veckan sitt årsmöte. Platsen var Tempelgården, en lokal som blivit lite av en hemvist för föreningen under de senare åren. I verksamhetsberättelsen kan man läsa, att det är en aktiv förening som nu samlades till årsmöte. Sedan årsmötet i mars förra året har man bland annat hunnit med att … Läs mer Diabetiker höll årsmöte

Vårdens kvalitet varierar mellan sjukhusen

Kvaliteten i den medicinska behandlingen växlar mellan sjukhusen i landet trots att det finns nationella riktlinjer för vården. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport för sjukvården.– Det här är oacceptabelt men stämmer tyvärr med våra egna undersökningar. Det säger Ronny Weylandt, generalsekreterare på Hjärt ­ och lungsjukas riksförbund. Socialstyrelsen har bland annat tittat på vården för hjärtpatienter … Läs mer Vårdens kvalitet varierar mellan sjukhusen

50 kronor lägsta medlemsavgiften för statsbidrag

För att få statsbidrag för en medlem måste handikapporganisationerna ha en avgift på minst 100 kronor för huvudmedlem och 50 kronor för anhörigmedlem. Det föreslår Socialstyrelsen. Idag finns ingen nedre gräns för avgift som ger rätt till statsbidrag. Previsor Revisionsbyrå har på Socialstyrelsens uppdrag granskat hur det nya statsbidragssystemet för handikapporganisationer slår. En slutsats är … Läs mer 50 kronor lägsta medlemsavgiften för statsbidrag