Zound Medical

I pandemins spår blir många fotvårdsbesök inställda pga. personalbrist och rädsla för smittspridning. Det skapar ett behov för ökad egenvård som dels kan lösas med nya innovationer.  Zound Medical är ett nytt företag som utvecklar ett sårvårdshjälpmedel som med hjälp av lågintensiv vibration hoppas kunna öka blodflödet, främja kärlnybildning och andra läkningsfrämjande faktorer för personer … Läs mer

Deltagare sökes till fokusgrupp

Vill du vara med i en referensgrupp för att påverka hur psykosocialt stöd för personer som lever med – eller är nära någon som har – diabetes typ 1 ska se ut? Vi söker nu unga personer och föräldrar till barn med diabetes typ 1 som vill delta vid en gruppintervju vid ett tillfälle nu … Läs mer

Diabetesportalen.se

Diabetesföreningen har fått ett tips om en ny internetsida om diabetesforskning, vi har ännu inte tittat närmare på den men kommunikationsstrategen på Lunds Universitets Diabetes Center presenterar den så här:Diabetesportalen.se är en ny sida på internet om diabetesforskning. Tonvikten ligger på populärvetenskapliga artiklar från forskningsfronten och aktuella fördjupningsartiklar om de mångfacetterade diabetessjukdomarna. Diabetesportalen.se vänder sig … Läs mer

Stort forskningsprojekt om fetma och diabetes

Europeiska kommissionen delar ut drygt 100 miljoner kronor till ett stort forskningsprojekt om diabetes och fetma.I projektet ingår forskare runt om i Europa. Suzanne Dickson, professor vid fysiologiska institutionen vid Sahlgrenska akademin, är projektets koordinator. Ny forskning om fetma visar att viktnedgång inte bara beror på vilja hos individen. För att stoppa fetmaepidemin behövs också … Läs mer