Diabetesportalen.se

Diabetesföreningen har fått ett tips om en ny internetsida om diabetesforskning, vi har ännu inte tittat närmare på den men kommunikationsstrategen på Lunds Universitets Diabetes Center presenterar den så här:Diabetesportalen.se är en ny sida på internet om diabetesforskning. Tonvikten ligger på populärvetenskapliga artiklar från forskningsfronten och aktuella fördjupningsartiklar om de mångfacetterade diabetessjukdomarna. Diabetesportalen.se vänder sig … Läs mer Diabetesportalen.se

Stort forskningsprojekt om fetma och diabetes

Europeiska kommissionen delar ut drygt 100 miljoner kronor till ett stort forskningsprojekt om diabetes och fetma.I projektet ingår forskare runt om i Europa. Suzanne Dickson, professor vid fysiologiska institutionen vid Sahlgrenska akademin, är projektets koordinator. Ny forskning om fetma visar att viktnedgång inte bara beror på vilja hos individen. För att stoppa fetmaepidemin behövs också … Läs mer Stort forskningsprojekt om fetma och diabetes