VibroSense Dynamics AB

Tillförlitlig undersökning av Diabetesfoten

Avsikten med denna enkät är att samla in information för att utvärdera om det finns ett intresse för en helt ny och tillförlitlig undersökning (screening av diabetesfoten) som idag inte erbjuds i den offentliga vården till personer som har diabetes.

Enkäten tar 1-2 minuter att besvara och vi värdesätter högt att du tar dig tid att svara på de frågorna. Alla svar är anonyma.

I ”Nationella vårdprogram för prevention av fotkomplikationer vid diabetes”, som är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, kan man läsa följande:

”Socialstyrelsen riktlinjer för diabetesvård prioriterar högt att patienter med risk för fotkomplikationer bör få tillgång till fotsjukvård och preventiva insatser för att förhindra uppkomst av fotsår som kan leda till amputation. Faktiskt siffror över hur stora andel av personer som är i behov av fotsjukvård saknas.”

VibroSense Dynamics tillhandahåller ett instrument som ger stöd för tidig upptäckt av känselbortfall i fötterna. För närvarande utvärderas deras instrument på flera diabetesmottagningar i Sverige, men det tar ofta lång tid att introducera ny teknik till vården.

VibroSense Dynamics har tankar om att skyndsamt kunna erbjuda en helt ny och tillförlitlig undersökning (”screening av diabetesfoten”). Undersökningen är till för personer som lever med olika typer av diabetes och man vill ta reda på om det finns ett intresse att betala för en sådan möjlighet.

LÄNK TILL UNDERSÖKNINGEN

Om du vill läsa mer om VibroSense Dynamics (länk)