VAB för typ 1-diabetes i skolan?

Vi skulle vilja höra era erfarenheter kring inskolning av barn med typ 1-diabetes i skola och förskola, behövs VAB (Vård Av Barn) ersättning? Hur ska det utformas för att fungera bäst för föräldrar och barn?Zoommöte den 23 mars 2021 klockan 19:15 – 20:00.Diabetesorganisationen i Sverige ska prata med sekreteraren i den statliga VAB-utredningen och önskar … Läs mer

DiOS välkomnar granskning av bristande nationella riktlinjer

– Kan vi bistå Riksrevisionen på något sätt med vår kunskap och erfarenhet när det gäller bristerna i de nationella riktlinjerna så gör vi gärna det, säger Anders Lönnberg, ordförande i Storstockholms Diabetesförening och Diabetesorganisationen i Sverige, apropå att Riksrevisionen nu granskar de nationella riktlinjerna ur ett patientperspektiv.

Läs mer

Nu gäller det – Rädda insulinpumpen!

I och med TLVs förslag om att flytta kostnaden och administrationen för insulinpumpar från förmånssystemet till landstingen och regionerna så riskerar landets diabetiker inte bara att insulinpumpen blir en klassfråga. Det finns också en uppenbar risk att landstingen behandlar insulinpumpar som de behandlat stickor till blodsockermätare så att endast den som erbjuder det bästa priset … Läs mer

Bara diagnos räcker inte för sjukpenning

Riksförsäkringsverket, RFV, förtydligar reglerna för när sjukpenning ska betalas ut. Att enbart ha ett läkarintyg på en diagnos räcker inte längre.Det krävs också att läkaren anger hur sjukdomen påverkar arbetsförmågan. Idag betalar vissa försäkringskassor ut sjukpenning även då intygen inte är fullständiga. Bland allmänhet och läkare är det en vanlig missuppfattning att det räcker att … Läs mer

Engqvist för prioriteringslista

När landstinget i Östergötland presenterade sin prioriteringslista var socialminister Lars Engqvist tveksam till om den var förenlig med hälso- och sjukvårdslagen. Nu har Engqvist bestämt sig för att listan är helt acceptabel. Prioriteringar i sjukvården diskuterades i veckan i riksdagen. Socialminister Lars Engqvist (s) svarade på en interpellation från Christina Husmark Pehrsson (m). Husmark Pehrsson … Läs mer

Prioriteringslista väcker känslor

Allmänheten har reagerat starkt över Östergötlands prioriteringslista. Detvisar en genomgång av brev som kommit till socialdepartementet. Riksdagen antog för sex år riktlinjer över prioriteringar i hälso- och sjukvården. Nyligen presenterade Östergötland en lista som visar på vilka behandlingar som ska tas bort. Till exempel ska hörselskadade bara få rätt till en hörapparat, den andra får … Läs mer

Stora besparingar i landstingen

Landstingen planerar att spara 5,4 miljarder kronor 2004. Det visar en kartläggning som tidningen Landstingsvärlden har gjort. Största delen av besparingen ska göras i Stockholm. Stockholms läns landsting ska spara tre miljarder kronor. Det är den största besparingen någonsin i landstingens historia. Hur besparingen ska gå till är ännu inte klart.– Vi går igenom all … Läs mer

Handikappmyndighet med större slagkraft

Regeringen anser att det behövs en bättre grund för strategiskt arbete inom handikappolitiken. Därför ska en utredare föreslå en förändrad organisation inom det handikappolitiska området. Resultatet kan antingen bli en ny myndighet eller att en befintlig myndighet tilldelas en större roll. ­ Det är viktigt att de statliga och kommunala myndigheterna får stöd i arbetet … Läs mer

Diabetiker vann i Arbetsdomstolen

Det var fel av oljeraffinaderiet Scanraff att inte anställa en man på grund av att han har diabetes. Det konstaterar Arbetsdomstolen. AD dömer Scanraff att betala 30 000 kronor i skadestånd till mannen. Det här är första gången som lagen mot diskriminering av funktionshindrade har lett till en dom. Fallet gäller en man i 25-årsåldern. … Läs mer

Ingen garanti för läkemedel

Socialminister Lars Engqvist tänker inte vidta några speciella åtgärder för att kroniskt sjuka ska garanteras mediciner i landsting med kärv ekonomi. I en tidigare nyhet från Nyhetsbyrån ikapp kunde man läsa att landstinget i Östergötland är återhållsamt med att skriva ut dyra mediciner för reumatiker och för patienter med hepatit C och B. Marie Wahlgren … Läs mer