2023-08-29

Uppstarten av hösten för vår förening blev en lyckad kväll tillsamman med våra medlemmar, där vi grillade som vi brukar göra. Vädret bjöd på sin bästa sida. Nästa på kalendern blir tisdagen den 19 september klockan 17:30 på Torggatan 1 (Frälsningsarmén) i Alingsås, då vi har bjudit in vårdcentralerna i vårt upptagningsområde och representanter från … Läs mer

Ett Gott Åldrande

På veckans möte hade vi besök av Anita Hedström och Eva-Lotta Pamp, från Vård-och Omsorgsförvaltningen/nämnd i Alingsås Kommun.De pratade om ”Det goda åldrandet”, vilket innebar att du som äldre ska kunna vara hemma längre och få den hjälp du behöver. Mötet avslutades med frågor och diskussion om ämnet. Sedan fortsatte samkvämet med ägg och korvsmörgås … Läs mer

Stötta personer med diabetes i Ukraina

Du kan bidra till välgörenhetsorganisationen Insulin for Life Global. Organisationen stöttas av International Diabetes Federation Europe och har under mer än 20 års tid tillhandahållit insulin och diabeteshjälpmedel vid humanitära kriser. Just nu samlar de in pengar som är öronmärkta för att stötta personer i och från Ukraina som lever med diabetes.Tryck på länken för att ge din … Läs mer

VAB för typ 1-diabetes i skolan?

Vi skulle vilja höra era erfarenheter kring inskolning av barn med typ 1-diabetes i skola och förskola, behövs VAB (Vård Av Barn) ersättning? Hur ska det utformas för att fungera bäst för föräldrar och barn?Zoommöte den 23 mars 2021 klockan 19:15 – 20:00.Diabetesorganisationen i Sverige ska prata med sekreteraren i den statliga VAB-utredningen och önskar … Läs mer

DiOS välkomnar granskning av bristande nationella riktlinjer

– Kan vi bistå Riksrevisionen på något sätt med vår kunskap och erfarenhet när det gäller bristerna i de nationella riktlinjerna så gör vi gärna det, säger Anders Lönnberg, ordförande i Storstockholms Diabetesförening och Diabetesorganisationen i Sverige, apropå att Riksrevisionen nu granskar de nationella riktlinjerna ur ett patientperspektiv.

Läs mer

Nu gäller det – Rädda insulinpumpen!

I och med TLVs förslag om att flytta kostnaden och administrationen för insulinpumpar från förmånssystemet till landstingen och regionerna så riskerar landets diabetiker inte bara att insulinpumpen blir en klassfråga. Det finns också en uppenbar risk att landstingen behandlar insulinpumpar som de behandlat stickor till blodsockermätare så att endast den som erbjuder det bästa priset … Läs mer

Bara diagnos räcker inte för sjukpenning

Riksförsäkringsverket, RFV, förtydligar reglerna för när sjukpenning ska betalas ut. Att enbart ha ett läkarintyg på en diagnos räcker inte längre.Det krävs också att läkaren anger hur sjukdomen påverkar arbetsförmågan. Idag betalar vissa försäkringskassor ut sjukpenning även då intygen inte är fullständiga. Bland allmänhet och läkare är det en vanlig missuppfattning att det räcker att … Läs mer

Engqvist för prioriteringslista

När landstinget i Östergötland presenterade sin prioriteringslista var socialminister Lars Engqvist tveksam till om den var förenlig med hälso- och sjukvårdslagen. Nu har Engqvist bestämt sig för att listan är helt acceptabel. Prioriteringar i sjukvården diskuterades i veckan i riksdagen. Socialminister Lars Engqvist (s) svarade på en interpellation från Christina Husmark Pehrsson (m). Husmark Pehrsson … Läs mer

Prioriteringslista väcker känslor

Allmänheten har reagerat starkt över Östergötlands prioriteringslista. Detvisar en genomgång av brev som kommit till socialdepartementet. Riksdagen antog för sex år riktlinjer över prioriteringar i hälso- och sjukvården. Nyligen presenterade Östergötland en lista som visar på vilka behandlingar som ska tas bort. Till exempel ska hörselskadade bara få rätt till en hörapparat, den andra får … Läs mer