VAB för typ 1-diabetes i skolan?

Vi skulle vilja höra era erfarenheter kring inskolning av barn med typ 1-diabetes i skola och förskola, behövs VAB (Vård Av Barn) ersättning? Hur ska det utformas för att fungera bäst för föräldrar och barn?
Zoommöte den 23 mars 2021 klockan 19:15 – 20:00.
Diabetesorganisationen i Sverige ska prata med sekreteraren i den statliga VAB-utredningen och önskar få del av fler erfarenheter inför detta mötet!
Anmälan senast den 22 mars 2021 till peter.bylund@diabetesorg.se, så kommer en länk till Zoomseminarium den 23 mars. Ingen avgift!

Foto:pixabay