DiOS välkomnar granskning av bristande nationella riktlinjer

– Kan vi bistå Riksrevisionen på något sätt med vår kunskap och erfarenhet när det gäller bristerna i de nationella riktlinjerna så gör vi gärna det, säger Anders Lönnberg, ordförande i Storstockholms Diabetesförening och Diabetesorganisationen i Sverige, apropå att Riksrevisionen nu granskar de nationella riktlinjerna ur ett patientperspektiv.

En förstudie från Riksrevisionen visar att riktlinjerna inte alltid sätter patienten i centrum. Därför ska man nu göra en huvudstudie där bland annat diabetesriktlinjerna ska granskas.

Äntligen någon som förstår att patientfokus är viktigt för att uppnå en bra vård

– Äntligen någon som förstår att patientfokus är viktigt för att uppnå en bra vård. Att det saknas patientfokus i de nationella riktlinjerna, bland annat när det gäller diabetes, är någonting vi länge sett, säger Anders Lönnberg.

Riksrevisionen kommer speciellt att gå igenom riktlinjerna inom ett antal dimensioner, bland annat möjligheten för patienten att vara delaktig i sin vård.

– Vi har, i egna studier, sett att hälften av alla typ 2-diabetiker inte känner sig huvudansvariga för sin egen diabetes. Hur ska man då uppnå bra behandlingsresultat?

Egenvård är en stor del av behandlingen som kräver att man är delaktig i vården, att den utgår från personens egna behov.

– Det här är frågor vi brinner för, de är en viktig del i att skapa en bättre vadag för personer med diabetes, säger Anders Lönnberg.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Lönnberg
Ordförande
Diabetesorganisationen i Sverige
0709-99 81 11