Bara diagnos räcker inte för sjukpenning

Riksförsäkringsverket, RFV, förtydligar reglerna för när sjukpenning ska betalas ut. Att enbart ha ett läkarintyg på en diagnos räcker inte längre.
Det krävs också att läkaren anger hur sjukdomen påverkar arbetsförmågan.
Idag betalar vissa försäkringskassor ut sjukpenning även då intygen inte är fullständiga.

Bland allmänhet och läkare är det en vanlig missuppfattning att det räcker att läkaren skriver en diagnos. En del oerfarna handläggare på försäkringskassorna har också nöjt sig med bara ett intyg om diagnos.

Det förekommer också att handläggare betalar ut sjukpenning i avvaktan på att det ska komma kompletterande intyg om nedsatt arbetsförmågan. När det inte har kommit något intyg har pengarna inte krävts tillbaka. Nu förtydligar RFV riktlinjerna för hur landets försäkringskassor ska agera. I fortsättningen ska pengar bara betalas ut till den sjukskrivne när läkarintygen styrker att personen inte kan arbeta. (Nyhetsbyrån ikapp)