Diabetiker vann i Arbetsdomstolen

Det var fel av oljeraffinaderiet Scanraff att inte anställa en man på grund av att han har diabetes. Det konstaterar Arbetsdomstolen. AD dömer Scanraff att betala 30 000 kronor i skadestånd till mannen. Det här är första gången som lagen mot diskriminering av funktionshindrade har lett till en dom. Fallet gäller en man i 25-årsåldern. … Läs mer

Ingen garanti för läkemedel

Socialminister Lars Engqvist tänker inte vidta några speciella åtgärder för att kroniskt sjuka ska garanteras mediciner i landsting med kärv ekonomi. I en tidigare nyhet från Nyhetsbyrån ikapp kunde man läsa att landstinget i Östergötland är återhållsamt med att skriva ut dyra mediciner för reumatiker och för patienter med hepatit C och B. Marie Wahlgren … Läs mer

Landsting sparar in på dyr bra medicin

Martin Magnusson, chef för Medicincentrum i Linköping, har beslutat att begränsa förskrivningen av ett reumatiskt läkemedel för att spara pengar.Magnusson motiverar beslutet med att rätten till läkemedel måste vägas mot alla andra behov i vården. Medicincentrum får inte budgeten att gå ihop. En orsak är kraftigt stigande kostnader för nya dyra läkemedel. För att klara … Läs mer

Viagra subventioneras inte

Potensmedlet Viagra ska inte subventioneras. Det har en oenig Läkemedelsförmånsnämnd bestämt. Åtta av Läkemedelsförmånsnämndens elva ledamöter tycker att Viagra inte är tillräckligt kostnadseffektivt. Med det menas att statens kostnad för läkemedlet inte står i rimlig proportion till vad samhället får tillbaka i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet för patienterna.Det som komplicerar saken är att nämnden … Läs mer

Vårdens kvalitet varierar mellan sjukhusen

Kvaliteten i den medicinska behandlingen växlar mellan sjukhusen i landet trots att det finns nationella riktlinjer för vården. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport för sjukvården.– Det här är oacceptabelt men stämmer tyvärr med våra egna undersökningar. Det säger Ronny Weylandt, generalsekreterare på Hjärt ­ och lungsjukas riksförbund. Socialstyrelsen har bland annat tittat på vården för hjärtpatienter … Läs mer

Försäkringsbolagens rätt att se journaler kritiseras

Statens medicinsk-etiska råd vill begränsa försäkringsbolagens möjligheter att få ut vuxnas patientjournaler och sätta helt stopp för att journaler från barn lämnas ut.-­ Om det genomförs blir bolagens beslutsunderlag tunnare.Det kan leda till att färre får teckna försäkring och att premierna höjs, säger Anders Beskow, vice vd på Sveriges Försäkringsförbund. Den som ansöker om en … Läs mer

Regeringen vill öka arbetsgivarnas kostnader för sjuka

En arbetsgrupp inom regeringskansliet föreslår att arbetsgivarna inom stat och kommun och försäkringskassorna ska betala en del av kostnaderna också för sjukskrivningar som är längre än 14 dagar. Syftet är att öka arbetsgivarnas intresse av att se till att långtidssjukskrivna kommer tillbaka till arbetet.På sikt vill gruppen att liknande regler ska gälla för alla arbetsgivare.Men … Läs mer

Arbetsgivare måste visa sjukfrånvaron

Från och med juli nästa år ska arbetsgivare bli tvungna att lämna uppgifter om anställdas sjukfrånvaro i årsredovisningen. Det har riksdagen beslutat. Syftet med beslutet är att påverka arbetsgivare att försöka minska sjukfrånvaron. Handikapprörelsen har varit kritisk mot idéen.Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, skrev i sitt remissvar i mars att det kan bli utpekande mot personer som … Läs mer