Stora besparingar i landstingen

Landstingen planerar att spara 5,4 miljarder kronor 2004. Det visar en kartläggning som tidningen Landstingsvärlden har gjort. Största delen av besparingen ska göras i Stockholm.

Stockholms läns landsting ska spara tre miljarder kronor. Det är den största besparingen någonsin i landstingens historia. Hur besparingen ska gå till är ännu inte klart.
– Vi går igenom all verksamhet, möjligen undantar vi psykiatrin, där bristerna är väldigt stora idag. Det kan också bli fråga om att höja skatten och olika avgifter, säger Landstingsrådet Dag Larsson (s) till Landstingsvärlden
I Västmanland ska man också göra stora besparingar. Det kommer bland annat innebära att några sjukhus blir av med akutsjukvård. I flera landsting planeras personalneddragningar. (Nyhetsbyrån ikapp)

FAKTA
Följande landsting ska göra de största besparingarna procentuellt sett.
Stockholm 3 miljarder (6,8 % av budgeten)
Västmanland 335 miljoner (6,3 %)
Östergötland 350 miljoner (4,2 %)
Kronoberg 118 miljoner (3,5%)
Norrbotten 148 miljoner (2,7 %)
Örebro 150 miljoner (2,5 %)
Skåne 500 miljoner (2,0 %)
Västerbotten 120 miljoner (2,0 %)
(Källa Landstingsvärlden)