Behandlingsresultat ska bli offentliga

Vad skiljer i vården mellan olika sjukhus? Det är en fråga som det är svårt för patienten att få svar på. Landstingsförbundet vill ändra på det.

Register som bara är öppna för specialister ska i framtiden också kunna läsas av patienterna.
Det finns ett 40-tal nationella kvalitetsregister. Det gäller exempelvis behandling av vissa reumatiska sjukdomar, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.
Registren har från början kommit till för att sjukhusen själva ska kunna göra uppföljningar av vården.
Nu är målet att göra registren tillgängliga också för patienterna. Men då måste materialet anpassas för icke-specialister.
Jan-Erik Synnerman på Landstingsförbundet säger till Nyhetsbyrån ikapp att han tror att det måste ske i projektform. Att personal från vården och patientgrupper tillsammans kommer fram till hur informationen ska utformas.
-­ Vi har inte börjat med det ännu. Vi har i första hand arbetat med att utveckla tekniska lösningar för registren.
Registren har byggts upp av specialisterna på frivillig väg. Specialisterna har inte fått täckning för kostnaderna för att bygga upp registren.

Registren är inte heller heltäckande.
– Stora delar av landet och vissa nivåer inom sjukvården är inte alls med och rapporterar in, säger Svenska Diabetesförbundets ordförande Stefan Leufstedt till Vetenskapsradion.
Jan-Erik Synnerman berättar för ikapp att en översyn av kostnaderna för registren snart ska ske. Lena Öhrsvik ordförande på Reumatikerförbundet tycker det är bra om registren blir öppna för patienterna.
– ­Vi önskar oss också en samhällsekonomisk uppföljning. Att man får veta om patienten tack vare behandling eller läkemedel kunde återgå till arbete exempelvis, säger Öhrsvik.
(Nyhetsbyrån ikapp)