Patientjournal på nätet – Uppsala först i världen

Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen med att lägga ut patientjournaler på internet.

Under flera år har sjukhuset lagt ut journalerna på nätet så att patienterna på ett enkelt sätt kan ta del av alla uppgifter som rör deras sjukdomar och behandlingar.
Det har skett på försök i projektform. Projektet har slagit väl ut. Det har inte varit några problem med säkerheten. Nu ska det här införas på bred front. Men det kommer att ta några år innan det är fullt utbyggt, säger
informationschef Henrik Pederby.

Ett viktigt syfte är att ändra vårdkulturen så att patienterna blir mer delaktiga.
Som det är nu är det väldigt krångligt att få fram sin journal, säger Henrik Pederby.
Ann-Sofie Leithoff är en av dem som redan kan ta del av sin journal på nätet. Hon kan läsa sin journal genom att slå sitt personnummer och ett lösenord.

Ann-Sofie Leithoff säger till Dagens Nyheter att det fungerar väldigt bra.
Allt finns samlat och bra strukturerat: personuppgifter, historik, alla besök, prover och svar, remisser och journalanteckningar.
Ann-Sofie Leithoff tycker också att journalen var mer lättbegriplig än hon räknat med. Landstinget kommer också att se till att journalerna blir tillgängliga för blinda och synskadade.
(Nyhetsbyrån ikapp)