Diabetiker vann i Arbetsdomstolen

Det var fel av oljeraffinaderiet Scanraff att inte anställa en man på grund av att han har diabetes. Det konstaterar Arbetsdomstolen. AD dömer Scanraff att betala 30 000 kronor i skadestånd till mannen. Det här är första gången som lagen mot diskriminering av funktionshindrade har lett till en dom.

Fallet gäller en man i 25-årsåldern. Han har tidigare jobbat två-skift på Saab i Trollhättan, men sökte jobb på Scanraff i Lysekil för att få närmare hem. Allt talade för anställning ända tills att det var dags för hälsoundersökning. Då berättade mannen att han har diabetes. Företagsläkaren rekommenderade då att han skulle provanställas. Det gick inte på grund av kollektivavtalet. Istället gick jobbet till en annan person. Scanraffs har haft två motiv för att inte anställa en diabetiker: att han kan vara en säkerhetsrisk och att nattarbete försämrar hälsan för den som har diabetes.

En enig Arbetsdomstol underkänner båda argumenten och menar att mannen har utsatts för en allvarlig kränkning när han nekats anställning. Metallfackets förbundsjurist, Anders Villner, har företrätt mannen i AD. Han är nöjd med utslaget.
– Det här är första gången som lagen testas och det visar att den ger ett gott skydd för funktionshindrade. Om en arbetsgivare inte vill anställa en person på grund av ett funktionshinder måste man bevisa att personen inte klarar jobbet och att det gäller just den individen. Man kan inte hänvisa till att någon har en viss sjukdom.

Under rättegången har det framkommit att arbetet kan vara olämpligt för diabetiker i allmänhet, men att det inte gäller för alla som har diabetes.

Mannens läkare har intygat att han har god kontroll över sin sjukdom. Vare sig med tanke på säkerhet eller mannens hälsa fanns det några risker med att anställa honom, enligt läkaren.
Thommy Collén, är personalchef på Scanraff.
– Det som vi har gjort fel är att vi inte gjorde någon individuell bedömning. Men att skadeståndet blev så lågt tolkar jag som att domstolen anser att vi delvis har handlat i god tro.

Den tolkningen gör däremot inte Metalls jurist, Anders Villner.
– Att det blev så lågt skadestånd handlar om att det är första domen.

Handikappombudsmannen Lars Lööw ser domen som ett bevis för att lagstiftningen fungerar och behövs.
– Innan lagen kom till var det flera på arbetsgivarsidan som menade att lagen inte behövdes. Det här är beviset för att den visst gör det. Det känns bra att en person som har utsatts för en grov kränkning kan få upprättelse.
(Nyhetsbyrån ikapp)