Landstingens information varierar

Landstingens information om rätten till behandlingsalternativ och förnyad medicinsk bedömning varierar beroende på var patienten bor. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.
Alla landsting informerar om patientens rättigheter på något sätt, men antalet kanaler varierar. En del informerar bara via internet.
Socialstyrelsen är kritiska till detta och menar att internet fortfarande används av fåoch därför inte kan ersätta andra former av information.
Socialstyrelsen lyfter särskilt fram att personer med funktionshinder har svårt att ta del av landstingens information. Det gäller även information om klagomöjligheter. Det bör finnas aktuell och lättillgänglig information om patientens rättigheter vid alla vårdcentraler och andra mottagningar, menar Socialstyrelsen.
(Nyhetsbyrån ikapp)

FOTNOT:
Läs hela rapporten på Socialstyrelsens hemsida: http://www.sos.se