Sommarhälsning

En sommarhälsning till Dig som hittat vår hemsida.

Alingsås Diabetesförening är en lokalförening som arbetar inom mitten Älvsborg, men vi har också medlemmar från andra delar av landet. Alla som vill vara medlemmar hos oss är hjärtligt välkomna.

Vår målsättning är att informera om diabetes och vad det innebär att leva med diabetes.
De flesta vet idag att man kan leva ett aktivt liv med diabetes, det är till och med bra att hålla sig i god form.
En hel del elitidrottsmän har presterat goda resultat vilket bevisar att visst går det. Ibland får vi läsa intervjuer i vår medlemstidning Diabetes om olika kändisar och hur de tacklar sitt liv med diabetes.
Men visst påverkar det ens liv att ha fått diabetes!

Mycket av ansvaret för att klara ett gott liv ligger hos patienten. Vi har idag en god vård med kunniga diabetessköterskor och intresserade läkare, fotvårdare och dietister, som gärna ställer upp och ger råd och stöd.
Vårt förbund, Svenska Diabetesförbundet, har deltagit i arbetet med de nationella riktlinjerna för en god diabetesvård och vi informerar hela tiden på olika sätt våra medlemmar om deras rättigheter i vården.

Vårt förbund har nyss genomfört en Riksstämma där man lagt riktlinjerna för de kommande årens arbeten. Representanter för de över hundra olika lokalföreningarna träffades och bytte erfarenheter med varandra och fick inspiration för det fortsatta arbetet på hemmaplan.

Under vår och höst inbjuder vi till olika tillfällen att träffas och utbyta information, under sommaren sker mest kontakt via telefon.

Du som läser dessa rader är hjärtligt välkommen att lämna synpunkter på vår sida eller komma med ideér på vad Du skulle vilja läsa om.

Vill Du bli medlem är Du hjärtligt välkommen, ju fler vi blir desto starkare blir vi. Man måste inte ha diabetes för att bli medlem, det räcker med ett intresse att stödja vårt arbete. Om Du har diabetes och känner att Du nog borde vara medlem även om du inte vill vara aktiv utan bara läsa medlemstidningen och få föreningens rundbrev är Du välkommen som medlem hos oss.

Trevlig sommar önskar vi Dig

Genom ordf
Carita Henriksson