Ingen garanti för läkemedel

Socialminister Lars Engqvist tänker inte vidta några speciella åtgärder för att kroniskt sjuka ska garanteras mediciner i landsting med kärv ekonomi.

I en tidigare nyhet från Nyhetsbyrån ikapp kunde man läsa att landstinget i Östergötland är återhållsamt med att skriva ut dyra mediciner för reumatiker och för patienter med hepatit C och B. Marie Wahlgren (fp ) är skrämd över att patienterna inte kan garanteras läkemedel.
”Detta är i grunden varken humant eller samhällsekonomiskt lönsamt”, skriver hon i en fråga till socialminister Lars Engqvist.
Wahlgren undrar vad Engqvist ska göra för att patienterna ska kunna få sina läkemedel även när ekonomin är kärv.
Socialministern svarar att han inte tänker göra någonting.
Engqvist skriver att när alla behov inte kan tillgodoses så måste landstingen föra en öppen diskussion om vilka prioriteringar som ska göras.
Riksdagen har satt upp prioriteteringsriktlinjer för hälso- och sjukvården.
Engqvist kan inte uttala sig om ifall riktlinjerna har följts i Östergötland. (Nyhetsbyrån ikapp)