Landsting sparar in på dyr bra medicin

Martin Magnusson, chef för Medicincentrum i Linköping, har beslutat att begränsa förskrivningen av ett reumatiskt läkemedel för att spara pengar.
Magnusson motiverar beslutet med att rätten till läkemedel måste vägas mot alla andra behov i vården.

Medicincentrum får inte budgeten att gå ihop. En orsak är kraftigt stigande kostnader för nya dyra läkemedel. För att klara budgeten har man därför beslutat att vara mer försiktigt med att skriva ut vissa läkemedel för patienter med ledgångsreumatism och kronisk hepatit B och C.
Beslutet att minska förskrivningen har väckt mycket debatt.

Tidningen Dagens Medicin skriver på ledarplats att beslutet är felaktigt, bland annat eftersom patienter i Östergötland inte får läkemedel på samma sätt som patienter i övriga landet. Ragnar Eriksson, diagnosombudsansvarig inom Reumatikerdistriktet Östergötland, tycker att det är mycket olyckligt att förskrivningen av Remicade. begränsas. Det är ett läkemedelför dem som har ledgångsreumatism.

Det är en dyr medicin. Den kostar 100 000 om året per patient, men om man får den kan man leva ett helt annat liv. Många kan gå upp i arbetstid, säger Ragnar Eriksson.
Tidigare fick i princip alla receptbelagda mediciner subventioner.
Sedan i höstas är systemet omgjort. Den statliga Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, beslutar om ett läkemedel ska subventioneras. Kostnaden delas mellan landstingen och staten. När LFN tar ställning ska de inte bara se på det medicinska värdet av läkemedlet. De ska bland annat väga in den samhällsekonomiska kostnaden. Läkemedlet som landstinget i Östergötland sparar på, har godkänts för att få subvention. Men det innebär inte att det är någon rättighet att få läkemedlet, enligt Fredrik Lennartsson, tillförordnad enhetschef på socialdepartementet.
­
Att läkemedelsförmånsnämnden har lyft in ett läkemedel i förmånen innebär inte att alla patienter som vill ha ett visst läkemedel har fri tillgång till det. Det sker hela tiden prioriteringar, på landstingsnivå och på kliniknivå.

Vad har då läkemedelsförmånsnämnden tagit ställning till?
Den har tagit ställning till att ett visst läkemedel ska subventioneras.
Sedan är det upp till den enskilde läkaren att ta ställning till vilka patienter som ska få läkemedlet. (Nyhetsbyrån ikapp)