Viagra subventioneras inte

Potensmedlet Viagra ska inte subventioneras. Det har en oenig Läkemedelsförmånsnämnd bestämt.

Åtta av Läkemedelsförmånsnämndens elva ledamöter tycker att Viagra inte är tillräckligt kostnadseffektivt. Med det menas att statens kostnad för läkemedlet inte står i rimlig proportion till vad samhället får tillbaka i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet för patienterna.
Det som komplicerar saken är att nämnden anser att medlet skulle kunna vara värt att subventionera för de patienter som har svårast problem med erektil dysfunktion, ED. Men nämnden anser att det inte går att skilja ut den gruppen. Därför ska inte Viagra subventioneras överhuvudtaget.
– Nämnden har kommit fram till att det inte går att ringa in de som har svåra problem. Man kan inte välja ut vissa patientgrupper. Det skulle bli en väldigt stor grupp och då skulle det också innefatta patienter som inte har svår ED, säger Läkemedelförmånsnämndens generaldirektör Ann-Christin Tauberman.
Kan man inte gå efter läkares bedömning av vilka som har stort behov?
– Nej, nämnden har kommit fram till att det inte går att överlåta det till läkarna. Då skulle man utgå från ett villkor som inte går att kontrollera.

Stefan Leufsted är ordförande i Diabetesförbundet. Han har reagerat starkt på nämndens beslut.
– Beslutet innebär att nämnden helt bortser från läkarnas kompetens att säkerställa att rätt läkemedel skrivs ut till rätt person, i rätt mängd och vid rätt tillfälle.

De tre ledamöterna i läkemedelsförmånsnämnden som motsatt sig beslut anser också att man ska lita till läkarnas bedömning.
”De enda som kan avgöra om det föreligger svår ED är patienten, hans partner och läkaren. Att fastställa ED kan knappast vara svårare än att avgöra om en patient lider av depression, smärta eller annat tillstånd där läkaren främst måste lita till uppgifterna från patienten”, skriver de i sin reservation.
(Nyhetsbyrån ikapp)