Arbetsgivare måste visa sjukfrånvaron

Från och med juli nästa år ska arbetsgivare bli tvungna att lämna uppgifter om anställdas sjukfrånvaro i årsredovisningen. Det har riksdagen beslutat.

Syftet med beslutet är att påverka arbetsgivare att försöka minska sjukfrånvaron. Handikapprörelsen har varit kritisk mot idéen.
Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, skrev i sitt remissvar i mars att det kan bli utpekande mot personer som är borta mycket från jobbet på grund av funktionshinder eller kronisk sjukdom. Trots att uppgifterna ska vara avidentifierade är det lätt att koppla dem till en viss person, åtminstone på mindre företag, menade HSO. Liknande kritik riktades mot förslaget under riksdagsdebatten. Bertil Kjellberg (m) sa att den noggranna redovisningen väcker frågor om den enskildes integritet. Johan Löfstrand (s) svarade att det inte är någon risk att det blir utpekande. Det är bara företag med mer än tio anställda som ska göra redovisningen. Större företag där det finns risk att någon pekas ut kommer också att undantas. (Nyhetsbyrån ikapp)