50 kronor lägsta medlemsavgiften för statsbidrag

För att få statsbidrag för en medlem måste handikapporganisationerna ha en avgift på minst 100 kronor för huvudmedlem och 50 kronor för anhörigmedlem. Det föreslår Socialstyrelsen. Idag finns ingen nedre gräns för avgift som ger rätt till statsbidrag.

Previsor Revisionsbyrå har på Socialstyrelsens uppdrag granskat hur det nya statsbidragssystemet för handikapporganisationer slår. En slutsats är att systemet kan uppfattas som orättvist. För varje medlem betalar staten ut ett bidrag. En del organisationer tar ut väldigt låga avgifter av anhöriga men får lika mycket statsbidrag för de medlemmarna som för fullt betalande.
Revisorerna föreslår att man ska sätta en lägsta nivå för avgifterna och har nu presenterat vilka summor man tycker är rimliga. De tycker att man kan begära att organisationerna tar ut 100 kronor av huvudmedlemmar. Revisorerna anser att det ger en rimlig balans mellan egen insats och bidrag från staten. Statsbidraget kommer att bli 65-95 kronor per medlem de kommande åren. För de flesta organisationer innebär det här inte något problem alls.
En stor majoritet har avgifter över 100 kronor.
När det gäller anhöriga vill revisorerna sätta lägsta nivån vid 50 kronor.
Många organisationer har avgifter för anhöriga som ligger långt under 50 kronor. Revisorerna tycker ändå att det är rimligt med en sådan nivå. Annars tycker man att statsbidraget blir för stort i förhållande till vad den enskilde betalar. Samtidigt vill man inte sätta avgiften alltför högt. Då anses det bli för stor belastning på familjens ekonomi.
Revisorerna är också noga med att påpeka att det här inte innebär att organisationerna måste höja medlemsavgifterna. Det går att ha medlemmar som betalar låga avgifter men som man inte får statsbidrag för.
Margareta Rydbeck på Socialstyrelsen har diskuterat revisorernas förslag med en grupp med tolv handikappförbund.
-De var överens om att det var ett bra förslag. I april ska det presenteras för samtliga handikapporganisationer som har statsbidrag. De lägsta nivåerna kan tidigast börja gälla 2005, säger Margareta Rydbeck. (Nyhetsbyrån ikapp)