Uthyrningsföretag sponsrar handikapprörelsen

(Nyhetsbyrån ikapp)Uthyrningsföretaget Manpower lånar ut gratis personal till ideella organisationer. I år vänder företaget sig i första hand till handikapporganisationer eftersom det är Europeiska Handikappåret.

Manpower lånar ut personal under fyra månader.
– Vår personal ska inte hjälpa till med det löpande arbetet utan man ska tillföra någonting nytt. Det som efterfrågas mest är hjälp med att hitta sponsorer eller på andra sätt ragga pengar, till exempel skriva ansökningar om EU-medel, säger Caroline Sallmander på Mission Manpower.
Företaget har lånat ut personal på det här viset i fyra år. I år prioriteras handikapporganisationer.
– Om vi får bra ansökningar från handikapporganisationer går stödet till dem i första hand.
Vad får företaget ut av det här?
– Det här skapar stolthet internt. Det här visar att företaget tar ett socialt ansvar.
Företaget har också diskuterat hur man skulle kunna underlätta för människor med funktionshinder att få arbete. Det som diskuteras är om man kan använda samma modell som finns för arbetslösa invandrare. Manpower samarbetar med Stockholm Matchning som har kontakt med arbetslösa invandrare. När uthyrningsföretaget har behov av personal ordnar och betalar Stockholm Matchning skräddarsydd utbildning. Manpower intervjuar och väljer ut vilka av de arbetslösa som får gå kursen. De som väljs ut och som klarar kursen är sedan garanterade sex månaders provanställning på Manpower.
­ Vi tittar på om det går att göra något liknande för arbetslösa som har funktionshinder, men vi har inte hunnit så långt ännu. Det kommer i alla fall inte att bli av i år, säger Caroline Sallmander.