Ordföranden har ordet – mars 2003

Jag heter Carita Henriksson och är föreningens ordförande sedan 1984. När vi nu öppnar vår nya webbsajt vill jag ta tillfället i akt att presentera mig själv och diabetesföreningen.

Mitt intresse för diabetesfrågorna väcktes när vår yngste son fick diabetes vid sex års ålder. Det visade sig då att barnen fick en mycket god vård, men vården för de vuxna var långt ifrån god.
Under mina år har jag fått vara delaktig i arbetet att få en diabetesmottagning i Alingsås, ställa krav på att alla diabetiker skall erhålla en ögonbottenfotografering enligt intervall.
Vi har också arbetat för att få diabetessköterskor på alla vårdcentraler i vårt område (Alingsås, Herrljunga, Vårgårda, Sollebrunn, Floda, Gråbo och Lerum). Idag finns det minst en sköterska och en ansvarig läkare på alla vårdcentraler.

Själv har jag arbetat mycket med vårdbidragsfrågor och skolfrågor (inklusive skolmat och schemaläggning, det vill säga krav på planering).

Vår förening i Alingsås med omnejd vill vara en aktiv förening som gör att medlemmarna alltid får den senaste informationen.
Vi skickar regelbundet ut medlemsbrev med inbjudningar till våra träffar och aktuell information.
Eftersom vi saknar egen lokal sker våra styrelsemöten från hemmen. Mycket av den kontakt vi har med intresserade nya diabetiker och andra tillfällen vi får att träffas personligen sker också från köksborden i våra hem. Vi hoppas att webben kan bli ytterligare ett sätt att nå ut till medlemmar, politiker och andra som är intresserade av vår verksamhet.

Som en service till medlemmarna tillhandahåller vi samtliga på marknaden förekommande blodsockermätare till bra pris till våra medlemmar.