Diabetiker höll årsmöte

Alingsås Diabetesförening med omnejd, höll förra veckan sitt årsmöte. Platsen var Tempelgården, en lokal som blivit lite av en hemvist för föreningen under de senare åren. I verksamhetsberättelsen kan man läsa, att det är en aktiv förening som nu samlades till årsmöte. Sedan årsmötet i mars förra året har man bland annat hunnit med att samlas till påskfest, åka på bussresa till Kinnekullebygden, Husaby och Falkängens hantverksby. I september var det familjedag på Liseberg och i samma månad träffades man till Diabetesdagen. På plats var då diabetolog Lars-Olof Ohlsson som höll ett anförande och det följdes av en lång frågestund. Vid fyra tillfällen har man också bjudit in till torgkaffe, där de som är daglediga kan träffas ett par timmar en onsdag runt kaffeborden. Vid de tillfällena brukar styrelsen berätta lite om vad som är på gång och på olika sätt berör diabetiker.

Förebyggande vård

Inbjuden gäst vid årsmötet var ögonläkaren Helena Jeswani. Som säkerligen många vet, är just ögonskador något som lätt blir en komplikation vid diabetes. Sjukdomen är till vissa delar en kärl- och nervsjukdom och innebär också många gånger att ämnesomsättningen ändras i kroppen. Detta kan i sin tur leda till bland annat starr, dubbelseende och andra skador i ögat.
– Ögonbottenfotografering är därför en viktig förebyggande undersökning för en diabetiker, slog hon fast.
– En ständig kontroll av blodtryck och blodsockervärden är också viktigt.
– All förebyggande vård är av största vikt och kan på sikt spara pengar för samhället, vilket är nödvändigt när de ekonomiska resurserna blir allt knappare. Samtidigt ger det diabetikern ett rikare liv.


Val
Ett årsmöte innebär givetvis val av olika funktionärer. Av praktiska skäl hade styrelsen nu föreslagit, att den skulle bantas från nio till sju ledamöter. För kommande verksamhetsår består styrelsen nu av Carita Henriksson ordförande, Kjell Åkerman vice ordförande, Karl-Olof Magnusson kassör, Irma Andersson sekreterare, Ingrid Håkansson studieorganisatör, Carin Östh medlemsregister, samt Inger Sandberg ledamot. Suppleant i styrelsen är Lena Johansson och Kerstin Högman.
Revisorer är Tommy Grapenholm och Pelle Sandstedt med Pelle Olofsson som suppleant. Valberedningen består av Torbjörn Gustafsson, Gunnar Henriksson och Knut Svensson.

Information och påverkan
Föreningen, som i dag har lite drygt 200 medlemmar, har som mål att bland annat sprida kunskap om diabetes, såväl i samhället som hos vårdgivarna. Den har också representanter i kommunala handikapprådet, samt i flera andra instanser. Man vill också stödja diabetesforskningen, samtidigt som medlemmarna skall vara informerade om vad som händer inom vård och forskning. Föreningen är också en mötesplats för diabetiker och andra som vill stödja föreningen och dess verksamhet. (Text & Bild:Torbjörn Gustafsson)