Mindre pengar att söka från stiftelser

I år är det kärvt att få bidrag ur olika ideella fonder. På grund av nedgången på börsen kommer en del stiftelser inte att dela ut några pengar alls, många har minskat utdelningen.

Både enskilda och organisationer vänder sig till stiftelser för att få ekonomisk hjälp. Riksförbundet Cystisk Fibros får en stor del av sin finansiering från olika fonder.
– I år har vi fått ungefär hälften så mycket från fonderna som vi brukar så det är kännbart. Om det inte blir bättre nästa år kommer vi tvingas skära i verksamheten, säger kanslichef Gerd Teljer.
Kristina Åberg på Arvid Lindhés advokatbyrå i Stockholm bekräftar att det finns mycket mindre pengar att söka i år än vad det har gjort tidigare.
– Det var dåligt redan förra året, men det är ännu värre i år. Under min tid här har jag inte varit med om något liknande. Advokatfirman har hand om fem stiftelser. Den största, Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes minne, brukar dela ut några miljoner per år. De fyra andra, runt miljonen. I år är risken stor att det bara blir utdelning från Goljes fond och då mycket mindre än tidigare.

Flera handikapporganisationer har också egna fonder som privatperson kan få pengar ur. Diabetesförbundet har elva stiftelser som sammantaget brukar dela ut cirka en halv miljon kronor. I år blir det ingen utdelning. Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar har hand om CP-barnens hjälpfond.
– Det ser inte ut som om vi kan dela ut någonting från fonden i år, säger ekonomchef Gerd Grip.
Hörselskadades riksförbund fond för privatpersoner kommer att ha utdelning men den blir halverad, berättar ekonomichef Göran Lagerbäck.
Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering vänder sig till rörelsehindrade, synskadade, döva och hörselskadade. Utdelningen ligger runt en miljon. I år blir det cirka 20 procent mindre än tidigare. Det är förvaltarna ändå ganska nöjda med tanke på hur mycket börsen har gått ner. Hedvig och Victor Stenströms stiftelse i Skövde ska främja vård av sjuka eller handikappade inom Skaraborgs län. Förvaltarna av den stiftelsen har också lyckats skydda sig relativt bra mot förluster.
– Förra året delade vi ut nästan 700 000 kronor. I år blir det väl 10-20 procent mindre. Vi har kunnat göra en del omplaceringar så det blir inte värre än så, säger Assar Hultman som sitter i stiftelsens styrelse.
Axel Linders stiftelse delar ut cirka en miljon till vård av sjuka och handikappade i det som tidigare hette Älvsborgs län. Stiftelsen har inte märkt av börsnedgången särskilt mycket.
– Vi har inte haft så mycket pengar placerat i aktier så det har inte blivit någon större nedgång, berättar Tord Jansson i Alingsås som ansvarar för stiftelsens pengar. (Nyhetsbyrån ikapp)