Regeringen vill öka arbetsgivarnas kostnader för sjuka

En arbetsgrupp inom regeringskansliet föreslår att arbetsgivarna inom stat och kommun och försäkringskassorna ska betala en del av kostnaderna också för sjukskrivningar som är längre än 14 dagar.

Syftet är att öka arbetsgivarnas intresse av att se till att långtidssjukskrivna kommer tillbaka till arbetet.
På sikt vill gruppen att liknande regler ska gälla för alla arbetsgivare.
Men innan man lägger ett sådant förslag anser gruppen att man noga ska se över vilka oönskade negativa effekter som kan uppkomma. Det handlar bland annat om att undvika att små företag drabbas av helt orimliga kostnader.
Arbetsgruppen anser också att man närmare behöver undersöka om det behövs kompletterande insatser för att det inte ska bli svårare för svaga grupper att få arbete.
Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, är mycket kritiskt till att lägga mer kostnader på arbetsgivarna.
I ett pressmeddelande skriver HSO att många med funktionshinder redan upplever att de väljs bort på grund av sitt funktionshinder. Om arbetsgivarna ska stå för de anställas sjukpenning kommer tröskeln att höjas ytterligare.
Arbetsgruppens förslag ska nu ut på remiss. Regeringen räknar med att kunna presentera en proposition i vår. (Nyhetsbyrån ikapp)