Dagens Nyheter friade i PO-anmälan från Diabetesförbundet

Vi har tidigare skrivt om hur det stormat kring vårt förra riksförbund och här kommer en liten uppföljning.

Bakgrunden är att Dagens Nyheter i mars 2010 granskade ersättningarna i Svenska Diabetesförbundet (länk). Rubriken på artikeln var ”Hon mörkade sin nya topplön” med underrubriken ”Ersättningen till Diabetesförbundets ordförande höjdes i smyg”.Artikeln berättade därefter väldigt ingående hur Diabetesförbundets ordförande hade ökat sin inkomst med flera hundratusen kronor de senaste åren. De extra pengarna skulle ha tagits från förbundets forskningsfond utan att medlemmarna, som genom riksstämman beslutar om arvode till ordföranden, hade informerats.

Nu har både Allmänhetens Pressombundsman (PO) och Pressens Opinionsnämnd (PON) fattat beslut i ärendet och Dagens Nyheter går helt fria från allt klander.

Här hittar du beslutet i sin helhet som word-dokument (allmän handling)