Diabeteskurs på Sörhaga vårdscentral

Den 16:e september startade Sörhaga vårdcentral och primärvården i samarbete med Diabetesföreningen och läkemedelesföretaget MSD en diabeteskurs för patienter som tillhör Sörhaga vårdcentral.

Kursen är ett pilotprojekt som vi från diabetesföreningen hoppas skall bli verklighet på alla vårdcentraler. Enligt vårdvalet skall patienterna på en
vårdcentral erbjudas utbildning som gör att man blir mer delaktig i sin vård och tar ett större eget ansvar,vilket man ju kan, om man har rätt kunskap.

Påpbilden syns Anne (diabetssköterska), Carita Henriksson (diabetesföreningen) och Lena Thorselius (Primärvården).