Höstaktiviteter

Under hösten har vi haft flera intressanta föredrag, på kaffet i augusti fick vi information om apné.

För många av oss var det intressanta nyheter som vi fick ta del av, för flera av våra medlemmar visade det sig var det något som ingick i vardagen.
Vi blev inbjudna till möten som den mycket aktiva Apnéföreningen i Göteborg har.

Lördagen den 16 oktober skulle de ha ett höstmöte på SU/Sahlgrenska om just Sömnapné – diabetes.
Alla önskades välkomna, den som vill ha mer information kan besöka deras hemsida www.apnegbg.se

Lars-Erik Litsfeldt och Carita Henriksson

Den 26 september hade vi ett intressant tema LCHF kost. Lars-Erik Litsfeld informerade om vad det innebär med denna kost.

Att detta var ett populärt ämne råder ingen tvekan om eftersom salen var helt fullsatt och frågorna var många. Vi från föreningen har ju som målsättning att visa på olika alternativ, och det gör vi ju bäst genom olika informationstillfällen.

På tisdag den 19 oktober kommer Everymed och visar sina produkter som många tycker är bra. Andra föredrar andra produkter men det är ju precis så det skall vara, var och en väljer det som bäst passar in i den personens livstil.

Vi har nu haft vår första diabeteskurs i samverkan med Sörhaga vårdcentral, om detta i separat artikel.
Kursen i smverkan med Göteborgs dietistutbildning blev inte av under hösten men anmäl dig gärna till våren så blir det en ny möjlighet.

Slutligen, under våra torgkaffe-möten i vår kommer vi att ha tema diabetsvård och samtal om mat. Det kommer ett utförligt program senare under hösten till alla våra medlemmar.