Diabetesportalen.se

Diabetesföreningen har fått ett tips om en ny internetsida om diabetesforskning, vi har ännu inte tittat närmare på den men kommunikationsstrategen på Lunds Universitets Diabetes Center presenterar den så här:

Diabetesportalen.se är en ny sida på internet om diabetesforskning. Tonvikten ligger på populärvetenskapliga artiklar från forskningsfronten och aktuella fördjupningsartiklar om de mångfacetterade diabetessjukdomarna.

Diabetesportalen.se vänder sig till alla som är intresserade av diabetesforskning, till patienter och anhöriga och till dem som i sitt arbete kommer i kontakt med diabetes.

Diabetesportalen.se presenterar de viktigaste och mest spännande forskningsresultaten från LUDC (Lund University Diabetes Centre), ett av världens främsta vetenskapliga centra inom området diabetes.

– Det finns ett behov av populärvetenskaplig information om diabetesforskning och behandling. Med diabetesportalen.se och andra utåtriktade aktiviteter hoppas vi att kunna tillgodose detta behov, säger Leif Groop, professor i diabetes och koordinatör för LUDC.

* Du kan kostnadsfritt prenumerera på nyheter från diabetesportalen.se
* Du kan fråga om diabetesforskning på diabetesportalen.se

Här hittar du diabetesportalen.se:
http://www.diabetesportalen.se/