Diabetessköterskorna behöver vidareutbildning

Carita Henriksson, ordförande i Alingsås diabetesförening, och Larserik Johansson, medlem i föreningen, har skrivit en debattartikel som publicerats i Dagens Medicin, nr 47.

Bakgrunden till debattartikeln är en undersökning av typ 2-diabetiker som SFSD (svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård) genomförde i somras och som visade att var tredje typ-2-diabetiker inte kände till sitt eget HbA1c-värde, det värde som speglar blodsockernivån de senaste 6-8 veckorna.

– Vi tyckte flera av undersökningsresultaten var anmärkningsvärda och deprimerande. Därför skrev vi artikeln, säger Carita Henriksson.

Typ 2-diabetes är en livsstilssjukdom.

– Vi vill i första hand diskutera om diabetessköterskorna har tillräcklig kompetens för att kommunicera med typ 2-diabetikerna på rätt sätt för att möjliggöra förändringar i livsstilen, säger Carita. Vi tror att det behövs vidareutbildning inom det området.

Nu hoppas vi att diabetessköterskorna går in i debatten så att vi kan få en levande diskussion i frågan.

Dagens medicin är tyvärr inte fri på nätet men det går att läsa mer hos tidningen GT:
http://www.gt.se/nyheter/2.1255/1.132…