Diabetiker kartlägger fotvården

Diabetesförbundets läns- och lokalavdelningar ska göra en kartläggning av kompetensen hos fotvårdarna.
– Vi vet att den är ganska låg i Sverige om man jämför internationellt, säger Marie Agmén på Svenska Diabetesförbundet.
Föreningarna ska undersöka tillgången på terapeuter, vilken kompetens de har och även hur kostnaderna skiljer mellan olika delar av landet. De fakta som kommer fram ska sedan användas i förbundets påverkansarbete.
– Kompetensen hos fotterapeuterna har stor betydelse för att få ner antalet fotsår och på sikt även antalet amputationer, säger Marie Agmén.
Hon betonar vikten av att fotterapeuten kan se när patienten har behov av kvalificerad medicinsk fotvård.
– I Sverige finns idag bara en jämförelsevis kort utbildning för fotvårdare, säger Marie Agmén.

Kampanjen om fotvård startar 14 november som är världsdiabetesdagen. (Nyhetsbyrån ikapp)