Höstens sista styrelsemöte

Alingsås diabetesförening har haft sitt sista styrelsemöte för hösten.  Bild från styrelsemötet

En rapport från vår gemensamma lunch lämnades, många vill att vi skall göra om det.

En förening har behov av förnyelse av olika aktiviteter. Vi diskuterade vårens program och som det ser ut blir det mycket intressant.

Utskicket till medlemmarna går i månadsskiftet nov/dec.

Föräldragruppen har ordnat bad på Världsdiabetesdagen och de planerar just nu för ett besök på Brandstationen. Det ser vi fram emot.

Det är trevligt när vi träffas och bollar olika ideér mellan oss.

Valberedningen har startat sitt arbete inför årsmötet och det finns plats för fler.