Inget statsbidrag om medlemsavgiften är för låg?

För att få del av statsbidrag kommer Socialstyrelsen att kräva en lägsta nivå på handikappförbundens medlemsavgifter. Det är för att komma till rätta med att vissa förbund får bidrag även för medlemmar som betalar en mycket låg avgift.

I juli 2000 infördes nya regler för statsbidrag för handikapporganisationer.
I det nya systemet finns en stark koppling mellan antalet medlemmar och storleken på bidraget.
När det nya systemet slagit igenom fullt ut år 2005 beräknas varje medlem ge cirka 95 kronor i statsbidrag.

Under våren 2001 lät Socialstyrelsen granska hur det nya systemet slår.
Flera intervjuade inom handikappförbunden berättade att de befarade att det fanns andra förbund som fuskade med medlemsregistren.
Socialstyrelsen lät Previsor Revisionsbyrå granska medlemsrapporteringen.
Revisorernas slutsats är att det inte förekommer något medvetet fusk.
Däremot kom revisorerna fram till att reglerna behöver göras tydligare för att systemet ska betraktas som mer rättvist.

Det mest angelägna är att det blir en bättre definition av vad som menas med betalande medlem. Revisorernas granskning visar att det finns några förbund som har mycket låga avgifter för familjemedlemmar. Det förekommer att avgiften bara är en tiondel av den vanliga medlemsavgiften.
Revisorerna har nu fått ett nytt uppdrag av Socialstyrelsen. De ska komma med förslag på lägsta nivå för medlemsavgift som ger rätt till statsbidrag.
­ Vi har haft ett möte med en grupp på tolv handikappförbund och vi var överens om att göra så här, säger Margareta Rydbeck, byrådirektör på Socialstyrelsen.

I slutet av januari ska revisorerna presentera sitt förslag till Socialstyrelsen. (Nyhetsbyrån ikapp)