Långt kvar till medlemsvärvningsmålet!

Det är långt kvar till Svenska Diabetesförbundets mål att bli 60000 medlemmar under 2008.

Sedan årsskiftet har antalet medlemmar endast ökat med 964. Det fattas alltså över 29.000 nya medlemmar för att nå totalt 60.000 medlemmar, som var förbundsstyrelsens mål när kampanjen startade.

Vi i Alingsås diabetesförening har lyckats hyfsat och fått flera nya medlemmar

Vi märkte ett stort intresse vid det symposium vi anordnade den 15 november i samband med World Diabetes Day. Många deltagare ville bli medlemmar.

Vi fortsätter nu att dra vårt strå till stacken och värvar medlemmar till föreningen – och förbundet. Så känner du någon med diabetes – eller anhörig – tipsa dem om föreningen och att ett medlemskap är bra av flera skäl. Du får föreläsningar om diabetes, får värdefulla tips hur man lever med diabetes av andra diabetiker etc. Du bidrar också till att göra vår röst stakare när det gäller att driva på för bättre diabetesvård i kommunen och regionen.
Medlemsavgiften är också ganska låg. För 200 kr per år blir du medlem och får dessutom tidningen diabetes. Och därtill tillgång till vår hemsida http://www.alingsasdf.org