Ny myndighet skärper kraven för läkemedelssubventioner

I veckan (2002-10-03) invigdes en ny myndighet; Läkemedelsförmånsnämnden. Myndighetens första stora uppgift är att precisera reglerna för när läkemedel ska subventioneras.
Det är en stor uppgift som väntar den lilla myndigheten i Solna, norr om Stockholm. Hittills har i regel alla receptbelagda, prissatta läkemedel fått statliga subventioner.
Nu ska det inte längre vara någon sådan automatik. Det blir istället upp till den nya myndigheten att bestämma om ett läkemedel ska subventioneras.
I första hand ska myndigheten göra en bedömning av ansökningar om nya läkemedel. Men man ska också gå igenom de preparat som redan har stöd och besluta om det är rimligt att stödet är kvar.
– Det finns ju en ansenlig mängd läkemedel att gå igenom, så det här kommer att ta tid. Det har gjorts beräkningar att det kommer att ta fyra till fem år, säger Ann-Christin
Tauberman, generaldirektör på den nya myndigheten.
Nämnden ska följa samma kriterier i sina beslut som man annars gör i vården. Man ska utgå från människors lika värde och att den med störst behov ska prioriteras. Men nämnden måste också väga in andra aspekter.
– Vi ska ha ett helhetsperspektiv, säger Ann-Christin Tauberman.
Ett preparat ska inte subventioneras om det finns andra läkemedel eller behandlingsmetoder som bedöms som väsentligt mer ändamålsenliga. Kostnaderna ska vara rimliga utifrån medicinska, samhällsekonomiska och humanitära aspekter.
– Det här är ganska vida kriterier. Det blir en av nämndens viktigaste uppgifter att precisera kriterierna. Praxis kommer att få växa fram och vi kommer också att lära av andra länder som har liknande system, säger Ann-Christin Tauberman.
Hennes ambition är att nämnden under hösten ska kunna precisera kriterierna.

Läkemedelsnämnden kommer inte bara att ha möjlighet att säga ja eller nej till subvention. Den kan också föreslå en subvention som är förknippad med vissa villkor. Det kan till exempel vara att den bara gäller en viss patientgrupp eller att den bara kan föreskrivas av en specialist.
– Men det här är bara exempel på hur vi skulle kunna göra.
Nämnden får diskutera om det är ett bra system, säger Ann-Christin Tauberman.

Axel Edling är Läkemedelförmånsnämndens ordförande.
Han säger att nämnden måste tänka sig för noga när den sätter upp sina regler.
– Om det blir för mycket krav kan det ställa till problem för patienten och även för läkaren. Det måste finnas en balans mellan att systemet är enkelt samtidigt som det är rättfärdigt och bra. (Nyhetsbyrån ikapp)