Samarbete genom konkurrens ingen bra idé för att samla pengar till diabetesforskning

I Barndiabetesfondens tidning Sticket nr 1/09 läser vi att Svenska Diabetesförbundet och Barndiabetesfonden har träffats på ordförandenivå för att diskutera samarbete. Bl a ett medlemskap som gäller båda organisationerna.

Samtidigt läser vi på ett annat ställe i Sticket att Barndiabetesfonden ska dela ut ett stort pris, hela 250.000 kr, till en förtjänt forskare. När då då, kan man fråga sig? Jo, den 16 oktober! Dvs samtidigt som Diabetesförbundets riksstämma startar.Vi i Alingsås diabetesförening vill därför rekommendera de båda organisationerna att när man nu börjat  tala med varandra – också jämför sina kalendrar så att inga arrangemang krockar. Detta för att slippa konkurrens om bl a massmediernas uppmärksamhet. Det borde ligga i båda organisationernas intresse att ÖKA intresset från massmedierna att skriva om diabetes – inte konkurrera om utrymmet. Särskilt som en opinionsundersökning som eldsjälarna i den ideella organisationen ”typ1-föräldrar” i Skåne låtit genomföra. Den visar nämligen på skrämmande låga igenkänningssiffror för såväl Diabetesförbundet som Barndiabetesfonden när det gäller kunskap om organisationer dit man kan skänka pengar. Nio procent av svenska folket känner till Diabetesförbundet och ännu färre, åtta procent, känner till Barndiabetesfonden.

Det måste väl ändå ligga i båda organisationernas intresse att den totala summan till diabetesforskningen ökar dramatiskt?