Har Diabetesförbundet givit upp?

Snart kommer Socialstyrelsens nya riktlinjer för vård av typ 2-diabetes. Det finns skäl att oroa sig för innehållet i dessa riktlinjer. Bl a ryktas det att typ2-diabetikerna, i princip, inte ska få testa sitt blodsocker längre.

I senaste numret av Diabetesförbundets tidning Diabetes redogörs för förbundets handlingsplan för innevarande år. Men döm om min förvåning när jag i artikeln om detta handlingsprogram inte hittar ett enda ord om centralt påverkansarbete vad gäller riktlinjerna.

Det borde väl ändå vara en av Diabetesförbundets största och viktigaste frågor innevarande år. Eller går förbundets centrala ledning helt i vårdens ledband. Det är i så fall tragiskt.

När de nu gällande riktlinjerna arbetades fram för tio år sedan hade Diabetesförbundet en central position i arbetet, nu verkar vi överhuvudtaget inte vara engagerade i frågan.

Vad har hänt?

Carita Henriksson
Ordförande Alingsås Diabetesförening