Temadag om typ-II-diabetes

Den 21 oktober hade föreningen bjudit in till en Temadag om typ-II-diabetes.

Salen var fylld med åhörare

Till vår stora glädje fylldes salen med intresserade åhörare som fick chansen att lära sig mer om diabetes.

De som kom till vår temadag fick höra dr Per Olof Hansson som på ett mycket engagerande sätt förmedlade sin kunskap.

Dietisten Hanna Bergendahl gav goda råd om mat och berättade om olika livsmedels blodsockerhöjande effekt.
Lena Thorselius berättade om vikten av motion och rörelse för oss alla. Det räcker inte med att inhandla träningskläder de bör också användas!

Som avslutning på dagen gav Birgitta Rutberg goda råd om hur vi skall ta hand om våra fötter. Under dagen serverades frukt och fika samt såldes lotter med två fotvårdsbehandlingar som vinster.
Föreningen sålde förbundets broschyrer och delade ut information om diabetesforskning m.m.

Under hela dagen fanns det möjlighet att träffa våra sponsorer. Novo Nordisk och LifeScan.

Vi vill från föreningen rikta ett stort tack för att fick stöd att genomföra denna dag.

Följer gör tre av de bilder som Per Olof Hansson hade i sin presentation:

Diabetes Typ II

Sjunkande ß-cellsfunktion