Alingsås diabetesförenings dröm kan bli verklighet

Alingsås diabetesförening dröm om att kunna arrangera en temadag om diabetes kan förverkligas. Föreningen är en av tre utvalda sökande som nu har möjlighet att få Ascensia Dream Funds stipendium på 50 000 kronor. Vem som slutligen får stipendiet avgörs i en omröstning på Ascensias hemsida. Tanken bakom stipendiet är att diabetes inte ska få ska få hindra någon från att uppfylla sina drömmar.

Alingsås diabetesförening vet att kunskap är viktigt för att förebygga diabetes och för att på bästa sätt behandla sjukdomen. Och det är för att sprida kunskap om diabetes till så många som möjligt som föreningen har ansökt om stipendiet på 50 000 kronor som Ascensia Dream Fund delar ut i maj.

– Allt för många vet för lite om diabetes. Om man lär sig mer om riskfaktorer kan man förhindra att diabetes typ 2 bryter ut och om man lär sig att kontrollera sitt blodsocker kan man undvika komplikationer. Därför vill vi bjuda in Alingsåsborna till en temadag om diabetes, säger Carita Henriksson, ordförande i Alingsås diabetesförening.

Alingsås diabetesförening är en av tre utvalda sökande som nu har möjlighet att få Ascensia Dream Funds stipendium på 50 000 kronor. Föreningen har gått vidare till sista omgången och vem som slutligen får stipendiet avgörs i en omröstning på Ascensias hemsida, http://www.ascensia.se/ , där samtliga bidrag finns att läsa. Vem som helst kan gå in och rösta på den person, grupp eller förening som man vill ska få stipendiet. Omröstningen pågår till den 15 maj.

– Alla har drömmar som de vill förverkliga men för de över 300 000 personer i Sverige som har diabetes kan det vara lite svårare än för andra. Stipendiet är en uppmuntran för den som får det och en inspiration för andra diabetiker att se möjligheterna och inte de begränsningar som sjukdomen kan innebära, säger Toralfa Blomberg på Bayer HealthCare.

Om Bayer HealthCare

Bayer HealthCare är en del av Bayer AG, med en årlig försäljning som uppgår till ungefär 10 miljarder Euro, är ett av världens ledande innovationsföretag inom hälso- och sjukvårdssektorn. Bayer HealthCare omfattar de globala aktiviteterna inom Biologiska produkter, Consumer Care, Diagnostica, Läkemedel och Veterinärmedicin. Fler än 35 000 anställda arbetar för Bayer HealthCare runt om i världen.

På Bayer HealthCare är det vårt uppdrag att upptäcka och framställa innovativa produkter med syftet att förbättra livet för såväl människor som djur. Våra produkter ökar välbefinnande och livskvalitet genom att diagnositsera, förebygga och behandla sjukdom.

Ascensia är produktnamnet på Bayer HealthCares blodsockermätare.

För ytterligare information

Toralfa Blomberg, Bayer HealthCare
031-83 99 45
toralfa.blomberg.tbbayer.se
http://www.ascensia.se

Carita Henriksson, Alingsås Diabetesförening
caritaalingsasdf.se

Sidan med Ascensia Dream Fund finns här:
http://www.ascensia.se/bayer/Internet…

Alingsås diabetesförenings kanditat heter ”Ett bra liv med Diabetes”