Svenska Diabetesförbundet höll riksstämma

Den 19-21 maj var det åter dags för Svenska Diabetesförbundet (riksorganisationen där Alingsås diabetesförening ingår) att hålla sin riksstämma.
Riksstämman är förbundets högsta beslutande organ och hålls vart tredje år i Stockholm. På stämman behandlas motioner från medlemmarna om hur verksamheten ska inriktas men man väljer också den förbundsstyrelse som ska leda verksamheten fram till nästa riksstämma. Ombud på riksstämman utses efter storlek på lokalförening, totalt är det 225 ombud och av dessa kommer två från Alingsås Diabetesförening.

Ny förbundsordförande
I år hade den tidigare förbundsordföranden, Stefan Leufstedt, aviserat att han tänkte sluta efter 7 år och det var därför dags att välja en ny. Till ny förbundsordförande valdes Margareta Nilsson från Örebro som suttit i förbundsstyrelsen i tio år.

Margareta Nilsson i samspråk med vår egen ordförande Carita

Motioner
Ett 80-tal motioner om alla möjliga ämnen hade inkommit från olika håll i landet.
Från Alingsås Diabetesförening fanns bl.a en motion om att reformera reglerna för förbundsstyrelsen så att ingen ledamot skulle kunna sitta där mer än tre mandatperioder (9 år), tanken var att på det sättet öka möjligheterna att få in nya friska tankar i förbundets styrning och minska risken att de som en gång blir invalda blir sittande där på livstid och tappar kontakten med den mer lokala verksamheten. Motionen avslogs efter en lång debatt där 67% av riksstämmans ombud valde att följa förbundstyrelsens förslag till beslut.

Vidare behandlades motioner om såväl förbundets lägerverksamhet samt vilket informationsmaterial som förbundet ska tillhandahålla till lokalföreningarna.
Man beslutade vidare att förbundets ungdomssatsning, Ung Diabetes, inte längre ska regleras av stadgarna utan ska vara något som förbundstyrelsen beslutar om från år till år om de vill lägga några resurser på, något förvånande var Ung Diabetes själva de främsta förespråkarna för att få en osäkrare tillvaro medan ombud från hela Sverige (men framförallt västsverige), försökte få tillbaka ungdomsverksamheten som en obligatorisk del av förbundets verksamhet.

Festligheter

Fest på Nalen
Efter val av ny förbundsstyrelse ajournerade sig stämman på lördagkvällen för att äta middag och ha trevligt på det klassiska nöjespalatset Nalen. Där åts god mat följt av dans till levande orkester och alla fick chans att prata igenom dagens händelser. Under festligheterna passade också några av de som lämnar arbetet i förbundsstyrelse, valberedning och andra positioner på att tacka för sin tid som aktiva i förbundet under varma applåder.

Val

Nya förbundsstyrelsen
Som tidigare nämnts valdes Margareta Nilsson till ny ordförande. När det gäller övriga förbundsstyrelsen så består den till ungefär hälften av nya namn och till hälften av namn som satt med även förra mandatperioden (och i flera fall, 10-talet år innan dess). Vilka som ingår kan man läsa mer om på Diabetesförbundets egna hemsida (se länk här nedan).

Gunnar Henriksson från Alingsås omvaldes som förtroendevald revisor för Sv. Diabetesförbundet, ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag.

Länkar
Svenska Diabetesförbundet – http://www.diabetes.se
Förbundsstyrelsen – http://www.diabetes.se/Templates/Exte…