Temadag om typ-II-diabetes

Den 21 oktober hade föreningen bjudit in till en Temadag om typ-II-diabetes.Till vår stora glädje fylldes salen med intresserade åhörare som fick chansen att lära sig mer om diabetes. De som kom till vår temadag fick höra dr Per Olof Hansson som på ett mycket engagerande sätt förmedlade sin kunskap. Dietisten Hanna Bergendahl gav goda … Läs mer

Gott Nytt År 2006!

Mina tre nyårsönskningar för det kommande året. – En dietist åt alla som vill träffa en! – Att alla diabetiker fick ta semester, bara en dag, från sin diabetes! – Att alla diabetiker och anhöriga blev medlemmar! Tyvärr är ju verkligheten inte sådan men visst får det finnas önskningar och drömmar. Personligen tycker jag att … Läs mer

Anhöriga kommer till tals i studiecirkel

Att leva tillsammans med en person som har en kronisk sjukdom kan påverka ens liv på många sätt. Det finns ett stort behov från anhöriga att få prata om sin livssituation. Nu bygger tre handikappförbund upp studiecirklar där anhöriga ska få komma till tals. Wictoria Ljungström, som leder projektet, berättar att studiecirklarna ska vara ett … Läs mer

Patienter föreslås få rapportera om biverkningar

Läkare är skyldiga att rapportera om en patient får allvarliga biverkningar av ett läkemedel. Men det är vanligt att så inte sker. För att öka rapporteringen föreslås i en ny utredning att patienterna själva ska kunna rapportera om biverkningar. Läkemedelsverket tar emot rapporter om biverkningar av läkemedel. Men i snitt är det endast var tionde … Läs mer

Patienter följer inte läkares ordination

Varannan person som under lång tid tar läkemedel sköter inte sin medicinering. Nu vill man inom projektet ABLA, Arbetsgruppen för bättre läkemedelsanvändning, få bukt med problemet. Amerikanska studier har visat att uppåt tio procent av alla intagningar på sjukhus beror på att patienten inte tar sin medicin enligt ordination. Dessutom har det framgått att även … Läs mer

Mötesplats för samman patienter och vårdpersonal

Karolinska sjukhusets nystartade hälsoforum har startat en mötesplats i samarbete med patientorganisationer.– Meningen är att vårdpersonal och patienter ska kunna utbyta erfarenheter, säger Susanne Bergqvist, projektledare för KS Hälsoforum i Stockholm. När patienter idag får utbildning och information på landets sjukhus utgår man ifrån vårdpersonalens kunnande. Det handlar om envägskommunikation. Men det är också viktigt … Läs mer

Stopp för journaler via nätet

Du har tidigare kunnat läsa bland nyheterna på vår webbsajt att man i Uppsala gjort försök med patientjournaler som patienterna kan komma åt över internet. trots att landstinget hävdar att Datainspektionen godkände lösningen för ett år sedan har DI nu beslutat att försöket måste avbrytas. I sitt beslut skriver datainspektionen:”Med anledning av att Landstinget i … Läs mer

Patientjournal på nätet – Uppsala först i världen

Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen med att lägga ut patientjournaler på internet. Under flera år har sjukhuset lagt ut journalerna på nätet så att patienterna på ett enkelt sätt kan ta del av alla uppgifter som rör deras sjukdomar och behandlingar.Det har skett på försök i projektform. Projektet har slagit väl ut. … Läs mer

Ny insulinpump+blodsockermätare i USA

Enligt ett pressmeddelande från amerikanska Minimed så har amerikanska hälsovårdsmyndigheten (FDA) godkännt en ny kombination av insulinpump och blodsockermätare som Minimed och BD (Becton, Dickinson and Company) har tagit fram. Det finns inget svenskt material ännu och ingen vet om systemet ens är påväg till Sverige men i korthet verkar det handla om en insulinpump … Läs mer